Menu Bar Menu Bar Menu Bar

Webformulieren doorsturen naar fax via PHP

Wanneer u de output van uw webformulieren via fax wilt versturen, implementeer onderstaande code in uw website. Wanneer u hulp nodig heeft neemt u contact op met de support afdeling van Faxservice.

/*==== INFORMATIE OVER PHP_FORM2FAX.PHP ====

php_form2fax.php is een php script bedoeld om de resultaten van een webformulier
(de output) in een email bericht te plaatsen en dit bericht te verturen naar een
Faxservice emailadres. Op is het mogelijk de output van webformulieren door te
laten faxen naar een faxnummer.

U mag dit voorbeeld bestand zelf gebruiken en aanpassen.

====== GEBRUIK ======

Vul alle parameters in tussen de aanhalingstekens (“”).

====== MEER INFO ======

Meer informatie vind u op:
https://faxservice.nl
http://www.php.net

*/

if($_POST[‘naam’] != “”)
{

$to = “reseller@faxservice.nl”; //uw Faxservice e-mailadres, bv reseller@faxservice.nl
$onderwerp = “Resultaten webformulier…”; //het onderwerp van het emailbericht
$faxnummer = “0123456789”; //doelfaxnummer, hier wordt het emailbericht heen gefaxt
$sleutelwoord = “geheim”; //uw sleutelword horende bij uw Faxservice emailadres

$body = “Het webformulier op ” . date() . “, verstuurd door ” . $_POST[‘naam’] . ” en bevatte de volgende gegevens:
adres: ”
. $_POST[‘adres’] .
postcode: ”
. $_POST[‘postcode’] .
plaats: ”
. $_POST[‘plaats’] .
telefoonnr: ”
. $_POST[’telefoonnr’] .
bestelling: ”
. $_POST[‘bestelling’];

$subject = $sleutelwoord . “;” . $faxnummer . “;” . $onderwerp;

mail($to,$subject,$body);

$feedback = “Bedankt voor uw bestelling. Uw bestelling is doorgefaxt naar ” . $faxnummer;
}

//hieronder een voorbeeld formuliertje.
?>
<html>
<head>
<title>Webformulier</title>
</head>
<body>
<h3><? echo $feedback ?></h3>
<h2>Fax uw bestelling online door</h2>
<form method=”post” action=”<? echo $PHP_SELF ?>“>
Naam: <input type=”text” name=”naam”><br>
Adres: <input type=”text” name=”adres”><br>
Postcode: <input type=”text” name=”postcode”><br>
Plaats: <input type=”text” name=”plaats”><br>
Telefoon: <input type=”text” name=”telefoon”><br>
Bestelling: <textarea name=”bestelling”></textarea><br>
<input type=”submit”><br>
Deze bestelling wordt automatisch verzonden naar faxnummer …
</form>
</body>
</html>