Menu Bar Menu Bar Menu Bar

Disclaimer Faxservice

De uitgever, Informaxion e-messaging, kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, materieel danwel immaterieel, direct of indirect ontstaan door de inhoud van de informatie -al of niet door derden aangeboden- op de inhoud van faxberichten. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.