Menu Bar Menu Bar Menu Bar

Webformulieren doorsturen naar fax via ASP

Wanneer u de output van uw webformulieren via fax wilt versturen, implementeer onderstaande code in uw website. Wanneer u hulp nodig heeft neemt u contact op met de support afdeling van Faxservice.

<%
'==== INFORMATIE OVER ASP_FORM2FAX.PHP ====
'
'asp_form2fax.php is een asp script bedoeld om de resultaten van een webformulier
'(de output) in een email bericht te plaatsen en dit bericht te verdturen naar een
'Faxservice e-mailadres. Op is het mogelijk de output van webformulieren door te
'laten faxen naar een faxnummer.
'
'U mag dit voorbeeld bestand zelf gebruiken en aanpassen.
'
'====== MEER INFO ======
'
'Meer informatie vind u op:
'https://faxservice.nl
'

if Request.Form(“naam”) <> “” Then

‘ Om een fax te kunnen versturen moet er een sleutelwoord en
‘ een faxnummer in het Subject worden gezet.

to = “reseller@faxservice.nl” ‘uw Faxservice emailadres, bv reseller@faxservice.nl
onderwerp = “Resultaten webformulier…” ‘het onderwerp van het emailbericht
faxnummer = “0123456789” ‘doelfaxnummer, hier wordt het emailbericht heen gefaxt
sleutelwoord = “geheim” ‘uw sleutelwoord horende bij uw Faxservice emailadres

‘ Het uiteindelijke subject
mySubject = “sleutelwoord;” & faxnummer & “;” & Request.Form(“onderwerp”)

Set MyMail = Server.CreateObject(“CDONTS.NewMail”)
MyMail.From = Request.Form(“email”)
MyMail.Subject = mySubject
MyMail.To = “uwaccount@faxservice.nl”
MyMail.Body = “Fax Formulier.” & vbcrlf & vbcrlf &_
“Naam: ” & Request.Form(“naam”)& vbcrlf &_
“Adres: ” & Request.Form(“adres”)& vbcrlf &_
“Postcode: ” & Request.Form(“postcode”)& vbcrlf &_
“Plaats: ” & Request.Form(“plaats”) & vbcrlf &_
“Telefoon: ” & Request.Form(“telefoon”) & vbcrlf &_
“Fax: ” & Request.Form(“fax”)& vbcrlf &_
“E-mail: ” & Request.Form(“email”)& vbcrlf &_
“Gevonden via: ” & Request.Form(“gevonden”)& vbcrlf &_
“Contact voorkeur: ” & Request.Form(“optie”)& vbcrlf &_
“Opmerking: ” & Request.Form(“opmerking”)
MyMail.send
Set MyMail = Nothing
End If
%>

<html>
<head>
<title>Webformulier</title>
</head>
<body>
<h3><? echo $feedback ?></h3>
<h2>Fax uw bestelling online door</h2>
<form method=”post” action=”<? echo $PHP_SELF ?>“>
Naam: <input type=”text” name=”naam”><br>
Adres: <input type=”text” name=”adres”><br>
Postcode: <input type=”text” name=”postcode”><br>
Plaats: <input type=”text” name=”plaats”><br>
Telefoon: <input type=”text” name=”telefoon”><br>
Bestelling: <textarea name=”bestelling”></textarea><br>
<input type=”submit”><br>
Deze bestelling wordt automatisch verzonden naar faxnummer …
</form>
</body>
</html>